Custom Search

วันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ฟังเพลง ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน - Mila มีล่า (มิล่า)

ฟังเพลง ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน - Mila มีล่า (มิล่า)credits: RS

เนื้อเพลง : ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน
อย่ามาเซ้า...อย่ามาซี้...เธอไม่รู้ซะทีว่าเธอเป็นใคร
ขนาดเธอยัง..งง..ให้ฉันว่าไง...ตอบไม่ได้เหมือนกัน

เพื่อนแบบไหนไม่ได้คิด...แต่บอกใบ้ให้นิดต้องเจอทุกวัน
ตกลงเธอเป็นใคร...ไม่เห็นจะสำคัญ...ก็เพราะฉันรู้เพียง

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน...ฉันจะยืนข้างเธอ
จากวันนี้นะจะหมดสิทธิ์เหงา
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน...ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
ชอบเธอ...ไม่ชอบเธอ...คิดเองได้ป่าว

ต่อไปนี้ถ้าอยากรู้...เธอก็ลองคิดดู...เอาเองซะไป
บอกว่ารักตรงๆก็เดี๋ยวเธอได้ใจ...เลยบอกไว้แค่เพียง

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน...ฉันจะยืนข้างเธอ
จากวันนี้นะจะหมดสิทธิ์เหงา
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน...ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
ชอบเธอ...ไม่ชอบเธอ...คิดเองได้ป่าว

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน...ฉันจะยืนข้างเธอ
จากวันนี้นะจะหมดสิทธิ์เหงา
ถ้าเธอจะไม่ทิ้งฉัน...ฉันก็จะไม่ทิ้งเธอ
ชอบเธอ...ไม่ชอบเธอ...คิดเองได้ไหม ( ..ฮา.. )

ถ้าเธอจะยืนข้างฉัน...ฉันก็จะยืนข้างเธอ
ชอบเธอ...ไม่ชอบเธอ...คิดเองได้ป่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงที่เกี่ยวข้อง