Custom Search

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ฟังเพลง มงกุฎดอกไม้ - ลุลา Lula

ฟังเพลง มงกุฎดอกไม้ - ลุลา Lula


โค้ดเพลง มงกุฎดอกไม้ จะนำมาลงให้ทีหลังนะ

เนื้อเพลง มงกุฎดอกไม้เคยแอบคิด เคยแอบฝัน แต่ว่าฉันก็เกบไว้ สิ่งที่รัก สิ่งที่หวัง ในบางครั้ง
มันห่างไกล จนวันหนึ่งที่เทอ เดินเข้ามา จากคน แปลกหน้ากลาย
เป็นคนรู้ใจ เทอเปลี่ยนแปลงชวิตฉันไหม่ ฉันไม่เคยเป็นคนพิเศษของใคร

เหมื่อนมงกุฏดอกไม้ที่เทอให้ฉันทําให้วันที่ทรรมดาของ คนที่ทรรมดา...
เหมื่อนกายเป็นเจ้าหญิงทุกสิ่งชั้งสวยงาม
ทุกสิ่งชั้งแสนดี ..ตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอเทอเทอทําให้ฉัน...
ได้เจอกับความรักที่แท้จริง....

จะมีเสียงจากใจฉัน.. ส่งมาฝันในวันที่เราต้องไกล อย่าอ้างว้าง ..
เพราะใจเราไม่เคยห้างกัน จนวันหนึ่งที่เทอ เดินเข้ามา จากคน แปลกหน้ากลาย
เป็นคนรู้ใจ เทอเปลี่ยนแปลงชวิตฉันไหม่ ฉันไม่เคยเป็นคนพิเศษของใคร

เหมื่อนมงกุฎดอกไม้ที่เทอให้ฉันทําให้วันที่ทรรมดาของ คนที่ทรรมดา...
เหมื่อนกายเป็นเจ้าหญิงทุกสิ่งชั้งสวยงาม
ทุกสิ่งชั้งแสนดี ..ตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอเทอเทอทําให้ฉัน
ได้เจอกับความรักที่แท้จริง....
ตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอเทอ..ขอบคุนๆทุกๆความรักที่เทอมีให้


เหมื่อนมงกุฎดอกไม้ที่เทอให้ฉันทําให้วันที่ทรรมดาของ คนที่ทรรมดา...
เหมื่อนกายเป็นเจ้าหญิงทุกสิ่งชั้งสวยงาม
ทุกสิ่งชั้งแสนดี ..ตั้งแต่วันที่ฉันได้เจอเทอเทอทําให้ฉัน
ได้เจอกับความรักที่แท้จริง..ได้เจอกับความรักที่แท้จริง..ได้เจอกับความรักที่แท้จริง..

๔ ความคิดเห็น:

เพลงที่เกี่ยวข้อง